Jochem van den Berg

Stage van augustus 2018 tot januari 2019
Vestiging Harderwijk
Hogeschool Windesheim te Zwolle

Tijdens mijn stage heb ik veel diverse dingen gedaan en gezien en heb met veel collega’s mogen werken. De deur staat bij iedereen (bijna) altijd open, vragen stellen en om uitleg vragen kan altijd.

Ik heb als stagiair vooral meegedraaid op gemeentelijke projecten; de standaard instandhoudingsinspecties en af en toe een technische inspectie. Bij de inspecties deed ik ook de verwerking in het beheerssysteem iASSET.

Binnen het bedrijf word je volledig meegenomen binnen de bezigheden. Zelf heb ik de cursus “Veilig werken langs de weg” gevolgd en een toolboxmeeting over bijna ongevallen gegeven.

Binnen mijn stage heb ik de afwisseling tussen kantoorwerk en inspectiedagen erg plezierig ervaren. Ik kijk terug op een leuke stage met veel afwisseling en kan deze stage bij iedereen aanbevelen.