Jaap Schrale

Combinatie van stage en afstuderen van februari tot november 2020
Vestiging Heerenveen
Hanzehogeschool te Groningen – Built Environment Civiele Techniek

Als laatste onderdeel van mijn opleiding, heb ik van februari tot november mijn afstudeerstage gelopen bij Ingenieursbureau Westenberg in Heerenveen. Tijdens deze 8 maanden heb ik de helft van de tijd meegewerkt binnen het bedrijf en de andere helft van de tijd besteed aan mijn afstuderen. Ondanks dat deze manier van stagelopen/afstuderen niet gebruikelijk is, was dit voor Ingenieursbureau Westenberg geen probleem!

In de meewerkperiode heb ik binnen Ingenieursbureau Westenberg veel verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren zoals het uitvoeren van (technische) inspecties, verwerken van inspectieresultaten, opstellen van inspectietekeningen en het maken van inspectierapporten. Daarnaast kreeg ik ook nog de mogelijkheid om de cursus Asset Management te volgen.

Eén super ervaring tijdens de stage was het meehelpen tijdens een drone-inspectie aan een hefbrug in Zwolle. Hierbij was een heel team van verkeersregelaars aanwezig die de brug tijdelijk hadden afgezet waarna de dronepiloten de brug volledig in kaart brachten. Terug op kantoor was de brug in een 3D-mesh, tot op sub-millimeter niveau te bekijken.

Binnen Ingenieursbureau Westenberg had ik direct het gevoel dat ik welkom was en de collega’s waren altijd zeer behulpzaam. Daarnaast kreeg ik als stagiair een leuke hoeveelheid verantwoordelijkheid en heb ik de afgelopen acht maanden echt het idee gehad dat ik onderdeel was van het team.