Aaron Thoomes

Stage van februari 2019 tot juli 2019
Vestiging Harderwijk
Hogeschool Windesheim te Zwolle

In de periode van februari tot juli heb ik mijn 2e stage afgerond bij Ingenieursbureau Westenberg. Hierbij kwam ik in aanraking met beheer en onderhoud van civieltechnische objecten. Tijdens mijn stage heb ik bruggen, steigers maar ook de grootste sluizen van Nederland geïnspecteerd. Door de afwisseling van zowel buiten- als binnen werken maakt stagelopen bij Ingenieursbureau Westenberg uniek.

Gedurende mijn stage kwam ik door heel Nederland om inspecties uit te voeren met andere medewerkers. Ik heb aan zowel gemeentelijke als aan Rijkwaterstaat projecten gewerkt.
Ik heb met veel verschillende collega’s gewerkt die altijd bereid waren om mij te helpen en de tijd namen om mij het vak te leren.

Door de ontspannen maar professionele sfeer kijk ik terug op een leuke en leerzame stage die ik iedereen kan aanbevelen.