Opstellen vraagspecificatie vervangen brug Alde Dyk

Voor de gemeente Achtkarspelen heeft Ingenieursbureau Westenberg een vraagspecificatie opgesteld voor het vervangen van de brug Alde Dyk. Dit betreft een van oorsprong beweegbare brug, die al tientallen jaren niet meer in gebruik is. Eens per 5-10 jaar moet de brug geopend worden voor een bijzondere doorvaart. Tijdens inspectie en nader onderzoek is vastgesteld dat de brug (landhoofd + hoofddraagconstructie) vervangen dient te worden. De wens van de gemeente was de bovenbouwconstructie (hameitoren, die al niet meer aanwezig was maar bij een staalboer lag) te hergebruiken. In het ontwerp moest rekening worden gehouden met het eens per 5 jaar kunnen bewegen van de brug, maar het moest geen beweegbare brug worden. Bovenstaande is middels het omschrijven van eisen in de vraagspecificatie verwerkt, gunning is op laagste prijs geweest. Momenteel is de realisatie in uitvoering en verzorgen wij hier directievoering en toezicht.