Opstellen vraagspecificatie keerwand Plantageweg te Alblasserdam

Ten behoeve van het vervangen van de keerwand Plantageweg te Alblasserdam zijn in een eerder stadium een viertal varianten uitgewerkt, waarna de gekozen variant is uitgewerkt in een vraagspecificatie en is aanbesteed.