Opstellen raamovereenkomst, herstel vervangen bruggen, steigers en damwand

De gemeente Veendam gaat in de periode 2017-2020 grootschalig onderhoud uitvoeren aan beschoeiingen in woonwijken te Veendam en Wildervank. De bestaande houten beschoeiingen worden zo veel mogelijk omgevormd naar natuurlijke oevers. Waar dit niet is te realiseren kan worden gekozen voor houten of kunststof beschoeiingsconstructies. Westenberg heeft voor de gemeente Veendam een raamcontract opgesteld waarmee de werkzaamheden in deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden opgedragen.