Opstellen monitoringsplan en uitvoeren van periodieke inspecties op een betonnen brug.

In een uitgevoerd draagkrachtonderzoek aan deze brug is gebleken dat de brug qua sterkte niet voldoet aan de gestelde norm. Gezien huidige leeftijd en de hoge investering om het object weer normatief te krijgen, is als alternatief besloten om door periodieke inspectie mogelijk (nu nog niet aanwezige) constructieve schade vroegtijdig vast te kunnen stellen. De basis voor de inspectiefrequenties en te nemen maatregelen in geval van constructieve schade is vooraf in een soort draaiboek vastgelegd in een monitoringsplan.