Opstellen materialenpaspoort

Aan de hand van de leidraden van onder andere CB’23 is met een theoretisch stappenplan een praktisch stappenplan ontwikkeld. Met behulp van een bureauonderzoek en (automatisch) genereren van gegevens uit (DISK-)paspoorten etc. wordt vervolgens een inspectieplan opgesteld om het materialenpaspoort volledig te kunnen vullen. Dit is vervolgens voor een aantal veelvuldig voorkomende objecten uitgevoerd.