Opstellen indicatieve bestekraming beweegbaar maken Pekhuisbrug

In opdracht van Groenservice Zuid-Holland hebben wij een inventarisatie gedaan van de huidige (buiten gebruik zijnde) bewegingsinstallatie. Hierna is een indicatieve besteksraming gemaakt om de brug weer volgens huidig geldende eisen in gebruik te stellen