Opstellen beleids-/beheerplan 41 kunstwerken en 58 kadeconstructies

In dit plan worden de kaders en handvatten beschreven ten behoeve van het beheren en onderhouden van de infrastructuur van Maassluis. De scope van dit beheerplan betreft alle bruggen, onderdoorgangen, kademuren in de havens en de kades die in beheer zijn bij de gemeente Maassluis. In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen conserverend beheer (beheren en onderhoud van de huidige situatie) en ontwikkelbeheer (activiteiten die voortvloeien uit ambities en uitbreidingen).