Opstellen beheerplan 411 kunstwerken

Voor de gemeente ’s Hertogenbosch is naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties een beheerplan opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente vorm geeft / wil geven aan het beheer van de 397 kunstwerken en welke inspanningen daarbij noodzakelijk zijn. Dit plan heeft als doel dat de veiligheid van de kunstwerken (zowel technisch als financieel) is gewaarborgd.