Opstellen afwegingsadvies vervanging of versterking brug Wolvendijk

In overleg met de gemeente Eindhoven zijn een drietal varianten bekeken voor het vervangen van de betonnen brug aan de Wolvendijk. Op basis van deze variantenstudie zijn het definitieve ontwerp en de eisen bepaald. Hierbij is rekening gehouden met het snelfietspad dat op deze route (tussen de gemeenten Nuenen en Eindhoven) wordt aangelegd. Het nieuwe ontwerp is veiliger voor het fietsverkeer, omdat de verkeers- en de fietsbrug als separate bruggen worden gebouwd. Ons bureau is gevraagd om de nieuwe brug te ontwerpen, het bestek te maken en de bouw te begeleiden.