Opdracht inspectie Zeelandbrug

De Provincie Zeeland heeft Ingenieursbureau Westenberg opdracht gegeven voor het uitvoeren van een instandhouding- en NEN 2767-4-inspectie van de Zeelandbrug. Het doel van de inspectie is de onderhoudstaat van de bovenwater gelegen delen van de brug vast te stellen en een meerjarenplan voor het onderhoud en de benodigde kosten op te stellen. Tijdens de inspectie wordt van alle 54 overspanningen en de basculebrug de binnenzijde geïnspecteerd en wordt vanuit een laagwerker de onderzijde van 10 overspanningen onder handbereik geïnspecteerd. Tevens worden er enkele betonmetingen uitgevoerd om na te gaan of er carbonatatie en/of chloriden (zout) in het beton aanwezig zijn.

In november worden de niet bereikbare delen van de brug met een drone van dichtbij bekeken. Hierbij wordt risicogestuurd geïnspecteerd, hetgeen wil zeggen dat de focus ligt op de locaties/onderdelen met de grootste faalkans. Het bedrijf Eyewings uit Doetinchem voert deze inspectie uit.

In de eerste helft van 2014 heeft Ingenieursbureau Westenberg alle vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers en keerwanden) gelegen in de provinciale wegen al geïnspecteerd. De inspectieresultaten, waaronder de onderhoudsgegevens, zijn opgenomen in het beheersysteem iASSET. De Provincie Zeeland gaat iASSET gebruiken voor het functioneel beheer, zodat er continu inzicht is in het uit te voeren onderhoud en de benodigde budgetten.