Sensoren

Nederland kampt met een grote vervangings- en renovatieopgave. Veel kunstwerken zijn in de jaren 50 en 60 gebouwd en worden steeds intensiever en zwaarder belast. Om de veiligheid en de doorstroming te borgen zou een groot deel vervangen moeten worden, maar het budget is niet altijd (direct) beschikbaar. Continue monitoring kan nauwkeurig voorspellen wanneer ingrijpen daadwerkelijk noodzakelijk is; dit kan middels sensortechnologie.

Uw grote brug over de rivier, uw kademuren of de enige toegangsbrug tot een bepaald gebied. Er is twijfel over de onderhoudstoestand maar het is niet mogelijk om direct te vervangen. Wat nu? Sensoring biedt uitkomst!

Onze constructeur gaat gezamenlijk met de aannemer bij uw kunstwerken bepalen wat de ideale plek is om de sensoren te plaatsen. Waar is het maximale moment, waar is er scheurvorming, hoe gaan de verkeerstromen etc? In overleg met u bepalen ze een strategie zodat binnen uw beschikbaar budget zo veel mogelijk informatie vergaard kan worden om continu inzicht te hebben in de staat van de kunstwerken. Hier wordt vastgelegd welke sensoren worden toegepast, hoeveel en op welke plek en op welke manier en hoe vaak de resultaten worden in- en uitgelezen.

Constructief en materiaaltechnisch wordt bepaald wat toelaatbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde deformatie, trilling, rek of scheurwijdte. Middels een stoplichtsysteem wordt dit (bijvoorbeeld per sms) aan u en ons kenbaar gemaakt, zodat u op het juiste moment en direct kunt ingrijpen.

L:\Personeel\EH\monitoring sensoren.pptx
https://www.westenberg.net/onderzoek-naar-efficienter-inspecteren-van-binnenstedelijke-kadeconstructies/
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2021/mei/gezocht-deelnemers-aan-de-werkgroepen-%E2%80%98monitoring