Drones

Het wordt steeds drukker en de kosten voor omleidingen of afzettingen worden steeds hoger. Al circa 10 jaar zet Ingenieursbureau Westenberg drones in om makkelijker op moeilijk bereikbare locaties te komen en zo sneller, veiliger en vaak goedkoper en met veel minder hinder te kunnen inspecteren.

In het begin was het allemaal spannend voor opdrachtgevers en moesten we met behulp van zowel scheepsvaartbegeleiding als verkeersbegeleiding inspecteren (foto). Aan de hand van de diverse pilots bleek dit in veel gevallen zwaar overdreven te zijn en kon er met relatief weinig hinder goed binnen zichtafstand geïnspecteerd worden.

De ontwikkelingen staan niet stil. Drones worden stabieler en kleiner, camera’s worden beter, maar dat is niet het enige. Er kan veel meer aan een drone gekoppeld worden dan een camera.

Sensoren, geluidsgolven, ultrasoon, infrarood, 3d-modellen, materiaalmetingen, AI.
Het is allemaal mogelijk met een drone. Het grote voordeel naast minder hinder en veiliger werken, is vooral dat er veel meer mogelijk is en dat dat met een drone uniform gebeurt. Elke keer dezelfde route, op dezelfde locaties metingen doen of op dezelfde manier het object inmeten. Daardoor kunnen modellen over elkaar heen gelegd worden en kunnen met de verschillen van die modellen conclusies getrokken worden.

Om hier uniforme methodieken voor te ontwikkelen (in de stijl van de CROW-CUR117), is een werkgroep opgericht die zich onder andere bezig houdt met dronelabels en daarmee een afwegingsmodel wanneer het zinvol is om een drone (of onderwaterdrone) in te zetten. Ingenieursbureau Westenberg maakt deel uit van deze commissie om haar kennis van drones, inspecties, constructies en degradatie van materialen en data te combineren tot nog betere, uniforme richtlijnen en inspectieresultaten te komen.

https://www.westenberg.net/drone-inspecties/
https://www.westenberg.net/opdracht-inspectie-zeelandbrug/ https://www.eyefly.nl/kunstwerk-inspecties-zwolle/
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2021/mei/gezocht-deelnemers-aan-de-werkgroepen-%E2%80%98monitoring