Droneboten

Tijdens inspecties wil je soms zowel onder als boven water inzicht hebben in de constructies. Met dronebootinspecties kan Ingenieursbureau Westenberg bij deze moeilijk bereikbare locaties komen en zo sneller, veiliger en dikwijls goedkoper en met veel minder hinder inspecteren.

Duikers, kademuren, sluizen, bruggen met een erg lage doorvaarthoogte etc. Diverse objecten waar het erg lastig is om binnen handbereik (onder en boven water) te inspecteren. De droneboot biedt daar een erg goede oplossing voor.

De ontwikkelingen staan niet stil. De camera’s (Sonar, Lidar, warmtecamera etc.) worden steeds beter, GPS-coördinaten kunnen automatisch gegenereerd worden, maar dat is niet het enige. Er kan veel meer aan een drone gekoppeld worden dan alleen een camera.

Sensoren, geluidsgolven, ultrasoon, infrarood, 3d-modellen, materiaalmetingen, AI.
Het is allemaal mogelijk met een droneboot. Het grote voordeel is naast op een veilige en snelle manier onderwaterbeelden te genereren, vooral dat er veel meer mogelijk is en dat dat met een drone uniform gebeurt. Elke keer dezelfde route, op dezelfde locaties metingen doen of op dezelfde manier het object inmeten. Daardoor kunnen modellen over elkaar heen gelegd worden en kunnen met de verschillen van die modellen conclusies getrokken worden.

Om hier uniforme methodieken voor te ontwikkelen (in de stijl van de CROW-CUR117), is een werkgroep opgericht die zich onder andere bezig houdt met dronelabels en daarmee een afwegingsmodel wanneer het zinvol is om een (drone of) onderwaterdrone in te zetten. Ingenieursbureau Westenberg neemt deel uit van deze commissie om haar kennis van drones, inspecties, constructies en degradatie van materialen en data te combineren tot nog betere, uniforme richtlijnen en inspectieresultaten te komen.

https://www.westenberg.net/vlog-duurzaamheid/droneboot-2/
https://www.youtube.com/watch?v=8nZ7MbKxJFo
Whitepaper
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2021/mei/gezocht-deelnemers-aan-de-werkgroepen-%E2%80%98monitoring