Onderzoek speeltoestel met resistograaf


In opdracht van Dierenpark Amersfoort zijn twee speeltoestellen grondig geïnspecteerd. Het hoofddoel van deze werkzaamheden was om eventuele verborgen gebreken op te sporen, de technische staat van de constructies te beoordelen en een schatting te maken van de resterende levensduur.

Tijdens de inspectie werden metingen verricht met behulp van een resistograaf. De resultaten van deze metingen zijn beknopt samengevat in een technische memo.