Onderzoek naar efficiënter inspecteren van binnenstedelijke kadeconstructies

Beheerders van binnenstedelijke kadeconstructies zijn gebaat bij een gedetailleerd constructief beeld van hun areaal. Archiefgegevens van de kadeconstructies zoals ontwerptekeningen en onderhoudshistorie ontbreken vaak of zijn onvolledig. Momenteel wordt daarom vaak gebruik gemaakt van destructief onderzoek en duikinspecties. Dit zijn kostbare onderzoeken met veel overlast voor de omgeving (opbreken van straten, wegomleggingen etc.) en hebben een nadelige invloed op de stabiliteit van de kadeconstructie.

Binnen verschillende vakgroepen zijn inmiddels meerdere inspectie- en monitoringstechnieken in opkomst welke in de nabije toekomst uit kunnen groeien tot interessante opties om een (voorspellend) constructief beeld van de kadeconstructies te genereren. Beheerders kunnen dan efficiënter en risicogestuurd het onderhoud en vervanging van hun binnenstedelijke kadeconstructies inplannen.

Alise Schoterman en Stijn Mouw onderzochten voor hun afstudeeronderzoek de bezwijkmechanismen, de te meten essentiële parameters van een aantal soorten kadeconstructies en de mogelijke innovaties die toegepast kunnen worden tijdens inspecties. Die innovaties vonden de studenten Civiele Techniek voornamelijk bij andere vakgroepen. “We hebben verschillende inspectie- en monitoringstechnieken onderzocht.  De resultaten van het onderzoek laten zien dat voor inspectietechnieken de LiDAR en de Sonar Multibeam aan de meeste criteria voldoen. Deze inspectietechnieken kunnen in de basis goed toegepast gaan worden voor het inspecteren van binnenstedelijke kadeconstructies.”

Voor een visuele inspectie maken we nu al gebruik van een structure sensor. Dit geldt ook voor de combinatie van een Remotely Operated Underwater Vehicle (ROUV) met een Sonar Multibeam, foto- en videocamera en hogedruklans is een mooie combinatie om onderwater te inspecteren.

Een aantal van de onderzochte opties wordt ook al toegepast bij het inspecteren van dijkwerken. Daardoor zien we goede (toekomstige) mogelijkheden voor het inspecteren van binnenstedelijke kadeconstructies. Het onderzoek heeft ook een duurzaam aspect, vertelt Schoterman. “Alternatieven voor een destructief onderzoek verlengen mogelijk de levensduur van een kadeconstructie. Andere inspectietechnieken tasten de constructie niet of nauwelijks aan, wat met een destructief onderzoek wel het geval kan zijn.”

Het verbaasde de onderzoekers dat er nog zo weinig technieken beschikbaar zijn voor werkzaamheden die relatief vaak worden uitgevoerd in Nederland.

Alise Schoterman is begin juli als inspecteur/adviseur in dienst getreden bij Ingenieursbureau Westenberg.

Hierbij een link naar het afstudeeronderzoek.