Onderzoek naar bruggen in Hoogeveen

Voor de gemeente Hoogeveen verrichtte Ingenieursbureau Westenberg een draagkrachtonderzoek naar twee verkeersbruggen en een technische inspectie van een duiker en drie houten fiets- en voetgangersbruggen. Daaruit blijkt dat twee houten fietsbruggen het einde van hun levensduur naderen. “Dankzij alle informatie van Westenberg kunnen we aan de politiek veel beter argumenteren waarom we willen investeren in onderhoud’, zegt Gert Brink, medewerker Ontwerp en Voorbereiding van de gemeente Hoogeveen.

Meest verstrekkende gevolgen heeft het onderzoek voor twee houten bruggen in Hoogeveen. Daarvoor gebruikte het bureau de zogenoemde resistograaf. Dit apparaat geeft een goed beeld van de binnenkant van het hout. “Conclusie is dat het hout door inwatering aan het inrotten is. Uiterlijk in 2021 moeten de bruggen zijn vervangen. Tot die tijd zijn maatregelen nodig om de veiligheid te kunnen garanderen”, vertelt Brink.

Net als bij de twee andere bruggen (van staal en beton) was het onderzoek een vervolg op een eerdere inspectie. “We wilden weten of bruggen de huidige belastbaarheid aankunnen. De intensiteit van het verkeer is meestal hoger dan ten tijde van de bouw. Bovendien zijn de Europese normen aangescherpt. Westenberg voert elke drie jaar een instandhoudingsinspectie uit. We hebben alle verkeersbruggen onderworpen aan een unitycheck, waarbij je kijkt naar de draagkrachtcapaciteit van de brug en wat die wettelijk moet kunnen dragen. Daaruit kwamen een aantal risicogevallen die we nader hebben onderzocht.”

De Trambrug in het dorpje Nieuweroord is er daar één van. Westenberg voerde een technisch onderzoek uit en een sterkte- en vermoeiingsberekening conform de Eurocode NEN 8700. Binnenkort vindt nog een onderzoek plaats naar de lasverbindingen van de trogliggers met de orthotope plaat.

Bij een betonnen brugje in Noordscheschut stelde Westenberg vast dat de aanduiding ‘maximale belastbaarheid’ aangepast moet worden. Nu is er een aslastbeperking van 1 ton. Er moet een verkeersbord komen dat aangeeft dat het totaalgewicht maximum 3 ton is. De conclusie van berekeningen volgens de NEN-EN 1992-2 is dat de brug voldoende draagkracht heeft voor verkeer met een maximaal gewicht van 3 ton. Ook adviseert Westenberg de wegbreedte te versmallen tot 2,1 meter.