Onderzoek en draagkrachtberekening duikerbrug te Bleiswijk

In opdracht van Adcim B.V. heeft Ingenieursbureau Westenberg een nader onderzoek en draagkrachtberekening uitgevoerd aan een duikerbrug te Bleiswijk. Aanleiding van de werkzaamheden was de toekomstige wijziging van gebruik en tevens het ontbreken van de benodigde archiefgegevens. Waar dit object voorheen in een busroute was gelegen, wordt de wegindeling op deze duikerbrug op termijn anders ingedeeld.