Ondersteuning opstellen beleidsplan gebouwen

In opdracht van de gemeente Dalfsen heeft ingenieursbureau Westenberg 27 gebouwen uit hun gemeentelijke gebouwenareaal opgenomen voor het meerjarenonderhoud. De gebouwen zijn divers en bestaan onder andere uit brandweerkazernes, gemeentewerven, het gemeentehuis, zwembaden en sporthallen en woningen. De inspectie bestond uit het actualiseren van onderhoudsprogramma en is aangevuld met een conditiemeting volgens de NEN2767-2. De verkregen data is ingevoerd in iASSET thema gebouwen.