Ondersteuning inspectie oeverconstructies

De provincie Fryslân heeft twee van onze inspecteurs ingehuurd die ondersteuning boden bij het inventariseren en inspecteren van de diverse oeverconstructies en de verwerking hiervan in iASSET. De inspecties zijn gezamenlijk met medewerkers van de provincie uitgevoerd (learning on the job). De inspecties zijn uitgevoerd conform CUR117 – B2 Toestandsinspectie en de NEN2767-4.