Ondersteuning/advies trillingen vanuit spoor in relatie tot te bebouwen omgeving

Gemeente Arnhem had behoefte aan ondersteuning/advies m.b.t. trillingen die optreden vanuit het treinspoor in relatie tot de te bebouwen omgeving en de eventueel te nemen maatregelen. Ondersteuning en advies uitgevoerd middels telefonisch consult en e-mailcorrespondentie.