Onderhoud aan viaduct zonder overlast voor verkeer

Veilig onderhoud uitvoeren aan een viaduct over een rijks- of provinciale weg zonder dat het verkeer hinder ervaart. Veel wegbeheerders breken hun hoofd over een goede en betaalbare oplossing. Volgens Jelmer Zantingh is een inspectiepad de beste optie, samen met het bundelen van risicogestuurd onderhoud, concludeert hij in een afstudeeronderzoek dat hij bij Ingenieursbureau Westenberg uitvoerde. Dat draagt als duurzaamheidsaspect bovendien ook bij aan het terugdringen van files.

Onderhoud uitvoeren aan die viaducten is nu vaak een klus met enig risico. Bovendien moeten bijvoorbeeld verkeersregelaars en bereikbaarheidsmiddelen worden ingezet met vaak opstoppingen en files tot gevolg.

Met die gedachte in het achterhoofd kwamen Zantingh en Ingenieursbureau Westenberg op het onderwerp voor het afstudeeronderzoek. “Ik heb onderzocht wat de meest voorkomende viaducten en werkzaamheden zijn en tegen welke problemen beheerders aanlopen. Daarna heb ik de knelpunten in beeld gebracht en gekeken wat mogelijke verbeteringen en oplossingen zouden zijn. Beheerders die ik eerder sprak, lieten daar hun licht over schijnen en met hun input heb ik het onderzoek afgerond.”

Zantingh kwam tot de conclusie dat een inspectiepad langs een viaduct de beste oplossing is. “Medewerkers kunnen daar veilig hun werk doen, zowel voor inspecties als voor het kleine onderhoud. Ze hebben geen last van het verkeer en verkeer heeft geen last van de werkzaamheden. Voor grote onderhoudswerkzaamheden wordt het bundelen van risicogestuurd onderhoud geadviseerd om zo ook overlast door verkeersafzettingen te beperken. Bij de bouw van nieuwe viaducten zou aan de zijkant zo’n inspectiepad van een halve meter moeten worden aangebracht. Provincie Flevoland, die bij dit onderzoek betrokken was, heeft aangegeven hier al rekening mee te houden bij de bouw van nieuwe viaducten”, zegt Zantingh.

Voor bestaande viaducten is het aanbrengen van het inspectiepad te kostbaar, dan is het bundelen van risicogestuurd onderhoud een goed alternatief. Jelmer Zantingh is ondertussen als inspecteur/adviseur in dienst getreden bij Ingenieursbureau Westenberg.