NEN 3140-inspectie toetst veiligheid elektrotechnische installatie

Ingenieursbureau Westenberg verzorgt sinds dit jaar ook NEN 3140-inspecties. “Een APK-keuring voor bestaande elektrotechnische installaties”, zegt Henk Jongman over die inspecties die hij namens Westenberg uitvoert. “De NEN 3140-inspectie is een momentopname, waarmee je als opdrachtgever aantoont dat je elektrotechnische installatie aan de geldende normen voldoet en dus veilig is.”

Westenberg kreeg in het verleden ook regelmatig de vraag om deze NEN 3140-inspecties uit te voeren, maar schakelde daarvoor externe partijen in. Met het in dienst treden van Jongman houdt het ingenieursbureau dit nu in eigen hand. “Westenberg kreeg steeds meer aanvragen voor NEN 3140-inspecties van installaties in onder meer de civiele techniek. Zelf voer ik deze inspecties al vijftien jaar uit in de utiliteit, industrie en woningbouw. Westenberg kan ze dus in alle sectoren uitvoeren, eventueel aangevuld met thermografie van verdeelinrichtingen. De verwachting is dat de vraag naar NEN 3140-inspecties de komende tijd zal groeien.”

Wettelijk verplicht is de NEN 3140-inspectie niet, maar een eigenaar van een elektrotechnische installatie moet wel zorgen dat deze veilig is (Arbo). En daarvoor is de NEN 3140 een uitstekend middel. “Diverse opdrachtgevers, maar ook verzekeringsmaatschappijen, eisen meer en meer dat een NEN 3140-inspectie wordt uitgevoerd. Het blijft echter wel altijd een momentopname.”

Jongman werkt momenteel namens Westenberg aan een grote opdracht voor een waterschap. Hij inspecteert daarvoor diverse elektrotechnische installaties. “Die zitten bijvoorbeeld in sluizen, stuwen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Westenberg voerde al diverse inspecties uit op deze kunstwerken, maar met de NEN 3140-inspecties erbij zijn we op een nog breder terrein actief. Ook voor NEN 3140-inspecties in de utiliteitsbouw of andere sectoren kunnen opdrachtgevers bij ons terecht.”