Nadere onderzoeken aan vijf kunstwerken conform CUR-Aanbeveling 117.

In opdracht van de provincie Fryslân hebben we technische inspecties uitgevoerd aan de civieltechnische onderdelen van vijf kunstwerken, te weten één sluis, één ophaalbrug en drie (duiker)bruggen. De inspecties zijn uitgevoerd conform de CUR-Aanbeveling 117:2020 voor de delen B3 (Contractuele vooropname), B5 (Hersteladvies), C2 (Meerjarenonderhoudsplanning en -budgetraming) en D1 (Monstername en beproeving).