Nader onderzoek en herberekening van 6 betonnen bruggen

Zes betonnen bruggen in de gemeente Woudrichem zijn nader onderzocht en constructief berekend. Uit een door ons bureau uitgevoerde constructieve risicoanalyse bleek dat deze bruggen een verhoogd risico hadden op bezwijken. Bij drie van de zes bruggen zijn dwarskrachtscheuren aangetroffen en bij één brug ook scheuren in de palen van de steunpunten. Uit de berekeningen bleek dat de bruggen niet voldoen aan de huidige normen. De gemeente heeft naar aanleiding van ons rapport een voorstel ingediend om geld beschikbaar te stellen voor het gefaseerd vervangen van de bruggen. Dit voorstel is goedgekeurd. Drie van de zes bruggen worden de komende 5 jaar vervangen, de andere drie versterkt.