Nader onderzoek en constructieve herberekening 4 bruggen

Voor dit project hebben we een constructief onderzoek uitgevoerd naar de overspanningen van 4 kunstwerken gelegen in de gemeente Dordrecht. Het betreft een onderzoek naar 2 metselwerk bruggen en 2 bruggen met stalen dek. Het doel van de werkzaamheden was om per kunstwerk vast te stellen of de overspanning voldoet aan de gestelde normen voor draagkracht.