Nader onderzoek en constructieve herberekening 2 bruggen

Ingenieursbureau Westenberg heeft voor de gemeente Maassluis een nader onderzoek uitgevoerd, met als doel de draagkracht c.q.
toegestane aslast te bepalen van de twee kunstwerken te weten de stalen ophaalbrug “BB01” in de Goudsteen en de betonnen brug “VB21a” in de Zuidbuurt.