Nader onderzoek brug en constructieve beschouwing brug

Voor de gemeente Wassenaar hebben wij opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar ASR bij een betonnen brug en het uitvoeren van een constructieve beschouwing bij een metselwerk brug naar aanleiding van uitbuikend metselwerk. Ten behoeve van het onderzoek zijn betonkernen genomen. Deze zijn onderzocht in het laboratorium. Na uitvoering is er een rapportage opgesteld met een analyse en hersteladvies.