Nader onderzoek 4 houten en 1 betonnen brug

Voor de gemeente Zeewolde zijn vijf kunstwerken nader onderzocht. Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van een resistograaf, hiermee is de (interne) houtkwaliteit van de verschillende onderdelen onderzocht. De gegevens zijn verwerkt in een rapportage en in het beheersysteem iASSET. De opdrachtgever heeft nu inzicht in de restlevensduur van de verschillende onderdelen. Ook is per kunstwerk het vervangingsjaar bepaald. Bij de betonnen brug is de stand van de opleggingen onderzocht en ingemeten. Op basis hiervan is een advies opgesteld.