Materialenpaspoort past bij de ambities van gemeente Heemskerk

Voor gemeente Heemskerk voerde Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie uit aan zestig bruggen en vlonders. Daarmee heeft de Noord-Hollandse gemeente een beeld van de onderhoudstoestand en de verwachte kosten voor onderhoud en vervanging in de komende jaren. Westenberg maakte bovendien materialenpaspoorten van alle kunstwerken. “Eerlijk gezegd was dat voor mij een nieuw fenomeen, maar dit instrument past perfect bij onze duurzame ambities”, zegt Jacco Verhulst, Beheerder Openbare Ruimte van de gemeente Heemskerk.

De inspecties van Ingenieursbureau Westenberg vloeiden voort uit de wens van het gemeentelijke management om een meerjarenonderhoudsprogramma op te stellen voor 54 bruggen en zes vlonders. Heemskerk benutte daarvoor de specifieke kennis van Westenberg. “Onze ervaringen zijn prima. We zijn heel tevreden over de uitgevoerde inspecties en de duidelijke rapportages. De gegevens zijn in ons beheersysteem Obsurv ingevoerd. Ze vormen een mooie basis voor ons beleid in de komende jaren”, vertelt Verhulst.

Belangrijk instrument
Hij is bovendien positief over het ‘aanstekelijke enthousiasme’ van Westenberg. Dan doelt hij met name op het onder de aandacht brengen van een materialenpaspoort. Ingenieursbureau Westenberg beschouwt dat als een belangrijk instrument voor het stimuleren van een circulaire economie. Een paspoort geeft inzicht in de bouwelementen en -materialen per object. Denk aan het soort materiaal, de gebruikte hoeveelheden en de herkomst van de materialen. Nuttige informatie voor toekomstig hergebruik kortom.

“Westenberg wees ons op de mogelijkheden van zo’n paspoort. Omdat ik de voordelen zag, bracht ik het voorstel van Westenberg bij ons management onder de aandacht. Dat reageerde enthousiast. Een materialenpaspoort past prima bij onze duurzame ambities. Ook bij het beheer denken we steeds meer na over hergebruik. De tijd van ‘gooi maar in de container’ is echt voorbij. Maar dat vereist wel een andere manier van denken. En daarbij kan een materialenpaspoort helpen”, vindt Verhulst.

Weinig verrassingen
De instandhoudingsinspectie van Ingenieursbureau Westenberg leverde Heemskerk overigens weinig vervelende verrassingen op. “Over het algemeen is het beeld dat de kwaliteit van ons areaal redelijk is. Die verwachting hadden we zelf vooraf ook. Wel adviseerde Westenberg ons onder meer om een brug af te sluiten voor zwaar materieel. Dat advies hebben we onmiddellijk opgevolgd.”