Kwaliteitscontrole fundaties hoogspanningslijn Haaksbergen/Eibergen

AMEC SPIE heeft ons gevraagd om vaktechnisch toezicht uit te voeren op de uitvoering van het verhogen van twee hoogspanningsmasten ten behoeve van reconstructie N18.

Omdat AMEC SPIE geen civieltechnische kennis in huis heeft en de opdrachtgever (TenneT) zeer kritisch mee kijkt in de uitvoering, heeft AMEC SPIE de behoeft aan een stukje kwaliteitsborging.

Het vaktechnisch toezicht is gericht op de aanpassing (verzwaring) van de bestaande fundatie, welke wordt uitgevoerd in onderaanneming door de firma van Hoek Bouw.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • beoordeling werk/kwaliteitsplannen
  • opnemen van hold en witness points op basis van werkplan
  • afname en vrijgave conform opgenomen hold en witness points
  • advisering op betontechnologisch gebied
  • zorg dragen voor juiste wijze van communiceren en toepassen processen
  • administreren en afhandelen van afwijkingen via signaleringslijst

Mast moet worden verhoogd omdat de hoogspanningskabels te laag hangen als hier na de reconstructie van de N18 vrachtverkeer onderdoor moet.

Gehele fundatie wordt vrij gegraven, vanwege trekbelastingen moet de mast voor het ontgraven worden getuid.

Vervolgens wordt de fundatie verzwaard. Na de verzwaring wordt de mast losgekoppeld van de fundatie en in zijn geheel met kabels en al tijdens de VNB periode (voorziening niet beschikbaar) omhoog gehesen en wordt er een nieuw deel mast op de verzwaarde fundatie aangebracht. Vervolgens wordt de bestaande mast op het nieuw aangebrachte deel geplaatst.