Inventarisatie en inspectie 5 havens

Voor de gemeente Steenwijkerland hebben wij een inventarisatie en instandhoudingsinspectie uitgevoerd van 5 havens. Hierbij zijn de aanwezige onderdelen zoals stroomkasten, waterkasten, steigers en aanlegvoorzieningen geïnventariseerd en geïnspecteerd op benodigd onderhoud voor de komende 10 jaar. Voor de inspecties is gebruik gemaakt van een boot.

De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET en de gemeente heeft nu inzichtelijk welke onderhoudsacties of vervangingen de komende jaren op de planning staan. Aansluitend is er een rapportage opgesteld met de bijzonderheden en de MJOP’S voor de komende 10 jaar.