Inventarisatie en inspectie 11 km beschoeiing gemeente Wijk bij Duurstede

In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. een inventarisatie en inspectie uitgevoerd van meer dan 10 kilometer beschoeiing. Het hoofddoel van deze werkzaamheden was het in kaart brengen van de bestaande beschoeiingen, het beoordelen van hun conditie, het inschatten van het vervangingsjaar en het onderzoeken van de mogelijkheid om een natuurlijk talud toe te passen.