Instandhoudingsinspectie voor 57 steigers, remmingwerken en geluidsschermen

Voor de gemeente Alkmaar zijn 57 steigers, remmingwerken en geluidsschermen geïnspecteerd. Het doel van deze inspectie is per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de kunstwerken, met inzicht in kosten voor de komende jaren. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens in het beheersysteem (KIOS). De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem en gerapporteerd.