Instandhoudingsinspectie voor 172 kademuren en bolders

Voor de gemeente Alkmaar zijn 172 kademuren en bolders geïnspecteerd. Het doel van deze inspectie is om per kunstwerk inzicht te krijgen in de staat en het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de kunstwerken, met inzicht in kosten voor de komende jaren. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens in het beheersysteem (KIOS). De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem en gerapporteerd.