Instandhoudingsinspectie geluidsschermen in de gemeente Zwolle

Voor de gemeente Zwolle hebben we een inventarisatie en inspectie gedaan voor alle geluidsschermen die aanwezig zijn in de gemeente Zwolle.

De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem van de gemeente Zwolle. Aan de hand van dit systeem kunnen de GPS-locaties van de geluidsschermen en de schades eenvoudig weergegeven worden op bijvoorbeeld een overzichtskaart. Tevens is een instandhoudingsadvisering opgesteld, zodat de gemeente precies weet wat ze de aankomende jaren moeten doen om de geluidsschermen in stand te houden.