Instandhoudingsinspectie en bepalen CI-waarde 60 kunstwerken en verwerken in Obsurv

Voor de gemeente Heemskerk hebben we een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan 54 bruggen en 6 vlonders voor het in beeld brengen van de onderhoudstoestand en de onderhouds- en vervangingskosten voor de komende jaren. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem Obsurv. Parallel aan deze inspectie zijn de materialenpaspoorten opgenomen van de kunstwerken. Het materialenpaspoort is een belangrijk instrument om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een materiaalpaspoort geeft inzicht in de (bouw)elementen en materialen per object. Het bevat informatie over het soort materiaal, de hoeveelheden, de locatie en de herkomst van de materialen. De informatie kan worden gebruikt om (hoog)waardig hergebruik van (bouw)materialen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan bestaande objecten en/of (bouw)elementen welke de theoretische levensduur hebben behaald en vervangen dienen te worden. In het ontwerpproces kan het materialenpaspoort als onderlegger worden gebruikt om inzicht te krijgen in de vrijkomende materialen, om deze vervolgens (hoog)waardig te hergebruiken binnen het project of in andere projecten met als uiteindelijke doel om de circulariteitsdoelstelling(en) te behalen welke zijn onderschreven in het Grondstoffenakkoord.