Instandhoudingsinspectie brug Ermerveld en opstellen RAW-bestekregels herstel 2016

Instandhoudingsinspectie brug Ermerveld om opdrachtgever te voorzien van benodigde onderhoudsacties die in een aanstaande onderhoudsronde meegenomen worden.