Instandhoudingsinspectie aanlegvoorzieningen en opstellen MJOP 2023-2043

Voor de Stichting Gastvrije Randmeren heeft een Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan vijftien aanlegvoorzieningen en het onderhoud verwerkt voor negen aanlegvoorzieningen. Het doel van deze inspectie was het updaten van de voorgaande inspectie en inzicht te houden in het benodigde onderhoud ten behoeve van het in stand houden van de aanlegvoorzieningen, met inzicht in kosten voor de komende jaren.