Instandhoudingsinspectie 95 kunstwerken en risicoscan 38 bruggen

Tijdens de instandhoudingsinspectie aan de 95 kunstwerken zijn geen bijzonderheden aangetroffen, wel zijn er diverse oudere betonnen bruggen waar verhoogde risico’s met betrekking tot draagkracht zijn vastgesteld.