Instandhoudingsinspectie 77 kunstwerken en verwerken in Oburv

De gemeente Coevorden heeft ons wederom gevraagd om de periodieke inspectie aan 77 gemeentelijke bruggen uit te voeren en in beeld te brengen wat de onderhoudskosten zijn voor de komende periode. De inspectiegegevens zijn hierbij verwerkt in het beheersysteem Obsurv