Instandhoudingsinspectie 204 kunstwerken.

In opdracht van de gemeente Meierijstad hebben we in het afgelopen jaar een instandhoudingsinspectie uitgevoerd naar in totaal 204 kunstwerken. Middels deze inspectie heeft de gemeente inzichtelijk welke budgetten benodigd zijn voor het uitvoeren van onderhoud en vervanging voor de komende jaren. Op basis van de resultaten is ook een beleidsplan opgesteld.