Instandhoudingsinspectie 20 civieltechnische kunstwerken

De gemeente Kerkrade heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie aan 20 kunstwerken gelegen in de gemeente Kerkrade. Een van de objecten betrof een verdiepte weg/open tunnelbak met bruggen en koppelbalken. De wanden, koppelbalken en bruggen zijn met behulp van verkeersmaatregelen, verkeersregelaars en een hoogwerker onder-handbereik geïnspecteerd.