Instandhoudingsinspectie en opstellen beheerplan 143 duikers

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn alle duikers geïnspecteerd en is een beleids-/beheerplan gemaakt met een strategie voor het beheer en onderhoud van de duikers voor de komende 5 jaar. Binnen dit plan is inzichtelijk gemaakt of de duikers voldoen aan de eisen (doorstroomprofiel, hoogteligging en aanwezigheid van slib) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.