Instandhoudingsinspectie 100 kunstwerken, technische inspectie 4 kunstwerken en risicocan 14 kunstwerken

Voor de Instandhoudingsinspectie:
• Uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 112 kunstwerken;
• Uitvoeren van een constructieve risicoscan van 14 kunstwerken;
• Opstellen van een beheerplan;
• Implementeren in beheersysteem iASSET.

Doel van de opdracht:
Actualiseren van het planmatig onderhoud van 112 kunstwerken, het uitvoeren van 14 constructieve risicoscans, het genereren van meerjarenoverzichten over de periode van 2015 – 2019. Dit is gerealiseerd door middel van het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie en het verwerken van de gegevens in het integrale beheersysteem iASSET.

Voor de technische inspectie:
Het doel van deze inspectie is om inzicht te krijgen in de staat, de constructieve risico’s en het benodigde onderhoud en de kosten voor het in stand houden van de kunstwerken.