Inspectie passantensteiger De Olst

Voor de Provincie Flevoland is bij passantensteiger De Olst een inschatting gemaakt van de restlevensduur van de houten liggers en palen. Na renovatie is de inschatting dat de onderbouw van de steiger een restlevensduur heeft van minimaal 15 jaar.