Inspectie geluidsschermen, 23 objecten, circa 4 km

In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan meer dan 4 kilometer geluidsscherm. De werkzaamheden die binnen dit project zijn uitgevoerd omvatten:

  • Het uitvoeren van een grondige inspectie van deze civiele constructie.
  • Het onderzoeken van de technische staat van het geluidsscherm en het verstrekken van een indicatie van de resterende levensduur.
  • Het beschrijven van de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het betreffende object in stand te houden, inclusief het voorgestelde uitvoeringsjaar.
  • Het geven van een indicatie van mogelijke geluidslekken als gevolg van verzakking van de grond onder de geluidsschermen.

De resultaten van deze inspectie zijn verwerkt in een overzichtelijke rapportage.