Inspectie en beoordeling damwand, herontwikkeling van bedrijvenlocatie HILKO in Zaandam

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de samenstelling van de oeverconstructie, het bepalen van de huidige staat van onderhoud van de samengestelde onderdelen en het geven van eventuele herstelmaatregelen. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt de restlevensduurverwachting van de betreffende oeverconstructie bepaald en worden er randvoorwaarden gesteld omtrent de verdere ontwikkeling van de toekomstige woningbouw op de onderzoekslocatie.